Osada Szklarska Poręba-Orle w Górach Izerskich

Osada Szklarska Por ba Orle w G rach Izerskich Monografia dr Przemys awa Wiatera przedstawia histori jednego z zak tk w niezwykle urokliwych G r Izerskich le cych za zach d od pasma Karkonoszy Dzis niewiele os b ju wie e Dolny l sk w tym Szklar
 • Title: Osada Szklarska Poręba-Orle w Górach Izerskich
 • Author: Przemysław Wiater
 • ISBN: 9788373390997
 • Page: 475
 • Format: Mass Market Paperback
 • Monografia dr Przemys awa Wiatera przedstawia histori jednego z zak tk w niezwykle urokliwych G r Izerskich, le cych za zach d od pasma Karkonoszy Dzis niewiele os b ju wie, e Dolny l sk, w tym Szklarska Pr ba i rejon G r Izerskich od XVIII wieku by y wa nym o rodkiem hutnictwa szk a W XVIII w G rach Izerskich, w osadzie Orle, zbudowano hut szk a Karlstahl, kt raMonografia dr Przemys awa Wiatera przedstawia histori jednego z zak tk w niezwykle urokliwych G r Izerskich, le cych za zach d od pasma Karkonoszy Dzis niewiele os b ju wie, e Dolny l sk, w tym Szklarska Pr ba i rejon G r Izerskich od XVIII wieku by y wa nym o rodkiem hutnictwa szk a W XVIII w G rach Izerskich, w osadzie Orle, zbudowano hut szk a Karlstahl, kt ra dzia a a do 1890 roku Zas un a ona z powodu stosowania tech niki produkcji szk a ozdobnego zwanej Millefiori, wynalezionej kilkaset lat wcze niej w Wenecji i potem zapomnianej Autor przedstawia te legendy zwi zane z Karkonoszami i G rami Izerskimi, dzieje osady Orle, istniej cej do 1945 roku i odrodzenie jej w formie Stacji Turystycznej Orle, stworzonej w po owie lat 90 XX wieku przez Stanis awa Kornafla i do dzi przez niego prowadzonej Obecnie Orle jest popularnym miejsce wypraw turystycznych przewija si przez nie co roku 200 000 os b , znanym z wielu imprez kulturalnych i turystycznych.Do ksi ki do czona jest p yta CD z kolekcj 61 zdj dokumentalnych
  Osada Szklarska Poręba-Orle w Górach Izerskich By Przemysław Wiater,
  • DOWNLOAD AUDIOBOOK ↠ Osada Szklarska Poręba-Orle w Górach Izerskich - by Przemysław Wiater
   Przemysław Wiater

  About " Przemysław Wiater "

 • Przemysław Wiater

  dr Przemys aw Wiater, historyk sztuki, kustosz dyplomowany, pracownik Domu Carla i Gerharta Hauptmann w w Szklarskiej Por bie, oddzia u Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej G rze, wyk adowca Wy szej Szko y Mened erskiej w Legnicy Autor kilkudziesi ciu publikacji z zakresu historii Dolnego l ska, a szczeg lnie dziej w Karkonoszy i G r Izerskich Cz onek Kapitu y Sudeckiego Bractwa Walo skiego Cz owiek honorowy Gildii Przewodnik w Sudeckich im W.E Peuckerta Rycerz nieformalnego Towarzystwa Zamku Wieczornego Ch tnie w druje po r nych g rach, bibliotekach i archiwach.

 • 237 Comments

  Post Your Comment Here

  Your email address will not be published. Required fields are marked *